Javne nabavke


Prethodna obaveštenja

Otvoreni postupci

Postupci javne nabavke male vrednosti

Pregovarački postupci

04-1/2020
Usluge analiza za BIRTH projekat
Konkursna dokumentacija (srpski)
Tender Documentation (English)
Datum objave      Datum otvaranja ponuda
30.01.2020.             31.01.2020
Odluka o dodeli ugovora

Internacionalni tenderi su izlistani na engleskoj verziji sajta
Arhiva – 2019
Arhiva – 2018
Arhiva – 2017
Arhiva – 2016