Kako premostiti jaz između farmera i kompjuteraša


Istraživanja pokazuju da najviše 24% farmera u Evropi koristi informaciono-komunikacione tehnologije u svakodnevnom poslu, dok u Sjedinjenim Državama njihov udeo dostiže i 80%. Uzrok ove nesrazmere ne treba tražiti u nedovoljnoj razvijenosti tehnologije u Evropi, već u pristupu tržištu. Naime, proizvodi koje IKT kompanije nude motivisani su pre tehnološkim razvojem nego stvarnim potrebama korisnika, tako da se neretko dešava da plasirana IKT rešenja ne rešavaju probleme farmera, pa su i poljoprivredni prinosi daleko ispod punog kapaciteta. IKT poseduju veliki potencijal za unapređenje mnogih aspekata poljoprivredne proizvodnje i mogućnost za obezbeđenje sigurnih izvora zdrave hrane za evropsko tržište, uz smanjivanje štetnih uticaja koje ovakav vid proizvodnje ima na okolinu. Rešenje za prevazilaženje ovih problema je u povezivanju i bližoj saradnji između IKT kompanija i poljoprivrednika. Srećom, čak 25 miliona ljudi na tlu Evrope zaposleno je u poljoprivredi (Anketa o strukturi poljoprivrede, 2010). Upravo u tome leži vrednost projekta FRACTALS.

farmers

FRACTALS je jedan od 16 akceleratora (A16) finansiranih od strane Sedmog okvirnog programa (engl. the Seventh Framework Programme) koji imaju za cilj podršku javno-privatnom partnerstvu na polju Interneta budućnosti (FI-PPP), kroz promociju i podsticanje ranog prihvatanja FIWARE tehnologije. Ideja vodilja projekta FRACTALS je pružanje podrške inovativnim informaciono-komunikacionim kompanijama i web-preduzetnicima u razvoju FIWARE aplikacija velikog tržišnog potencijala, koje treba da pomognu farmerima u prevazilaženju određenih problema. Projekat FRACTALS, koji je počeo 1. septembra 2014, ima zadatak da distribuira 5,52 M€ malim i srednjim IKT preduzećima iz cele Evrope. Tokom otvorenog poziva pristiglo je 270 projektnih prijava iz 26 zemalja Evrope. Nakon nekoliko rundi ocenjivanja, u kome je učestvovalo više od 100 evaluatora iz čitave Evrope, FRACTALS konzorcijum je odabrao 43 kompanije iz 12 zemalja koje će realizovati svoje ideje i na bazi FIWARE tehnologije razviti aplikacije koje će imati praktičnu primenu u poljoprivredi – na strateški prioritetnom polju Evrope. Projekat FRACTALS predviđa podršku na više nivoa, kao i asistenciju ne samo u toku trajanja finansiranog projekta, već se teži i njihovoj dugoročnoj održivosti. FRACTALS omogućava pristup krajnjim korisnicima (poljoprivrednim proizvođačima), koji će aktivno učestvovati u dizajniranju, razvoju i testiranju rešenja, kako bi se osiguralo da razvijene aplikacije odgovore stvarnim potrebama tržišta.

image001
image003

Jedan od B2B sastanaka namenjen razmeni znanja, iskustava i ideja između IKT preduzeća i farmera