26. 08. 2022.

Upoznajte Draganu Ćuk


Mlađu saradnicu u Centru za razvoj proizvoda, najvažniju kariku između korisnika BioSensovih aplikacija i programera koji na njima rade


 1. Kako je to raditi na Institutu BioSens, naučnom svetioniku, ali i inovacionom habu gde se neguje proces „od ideje do realizacije“ i nastaju zaista korisna digitalna rešenja za poljoprivrednike i druge aktere u tom sektoru?

 

 

Rad u Biosensu za mene predstavlja veliki izazov i stalno sticanje novog znanja i iskustva. Oduvek sam volela poslove koji podrazumevaju komunikaciju sa ljudima, organizaciju i timski rad.  S obzirom da moj posao podrazumeva kontakt između programera i korisnika aplikacije, a da ja po struci nisam programer, za mene je u početku bio izazov učestvovati u ovakvoj vrsti komunikacije.  Naše aplikacije nastaju kada se rodi ideja o tome kako na pravi način pomoći  poljoprivrednicima i drugim akterima u ovom sektoru u svakodnevnom obavljanju aktivnosti, a put do realizacije te ideje je nešto što mene ispunjava. Na tom putu, dešavaju se konstantne promene i prilagođavanje aplikacije klijentima, a svakodnevni kontakt sa kreatorima aplikacija -našim programerima i prenošenje zahteva i sugestija od strane klijenata, za mene predstavlja veliko zadovoljstvo ali i izazov. Potrebno je na pravi način preneti poruke od klijenata ka programerima, odrediti prioritete i rokove za svaki task koji je dodeljen nekom programeru. Takođe, veliko je zadovoljstvo videti koliko našim klijentima svakodnevni rad u našim aplikacijama doprinosi i olakšava obavljanje poslova.

 

 1. Na kojim projektima radite i kakva je Vaša uloga u njima?

 

 

SMARTAGROAplikacija za Generali osiguranje u poljoprivredi. Postoji web i mobilna aplikacija. Mobilna aplikacija se koristi za procenu štete od strane procenitelja na terenu. Web aplikacija se koristi za pregled polisa i šteta, pregled izveštaja, dodeljivanje zadataka proceniteljima itd.

 

DDOR TERRAAplikacija za ddor osiguranje u poljoprivredi. Osim mobilne aplikacije za procenitelje, postoji i mobilna aplikacija za korisnike tj. klijente koji su osigurali svoje parcele od štete. Ovim putem moguće je da korisnik prijavi štetu sam, ali i da prati vremensku prognozu, kretanje gradonosnih oblaka i sl. U web delu aplikacije moguće je pregledati sve podatke koji su od velike koristi za procenu štete na osiguranim parcelama.

 

AGROSENS APVAplikacija za konkurse na nivou lokalne samouprave. Postoji mobilna aplikacija za procenu na terenu i web aplikacija koja služi za unos konkursa i prijava, bodovanje, ugovaranje i rangiranje prijava, kao i pregled raznih izveštaja.

 

AGROSENSPlatforma koja pomaže poljoprivrednicima da prate stanje useva i planiraju poljoprivredne aktivnosti. Postoji web i mobilna aplikacija. Mobilna aplikacija je za unos podataka i fotografisanje useva na terenu, a web aplikacija je dosta opširna i ona pruža razne mogućnosti kao što su: unos aktivnosti, praćenje vremenske prognoze, praćenje najnovijih vesti o bolestima i štetočinama za svaku kulturu, zoniranje parcele i predlog tačaka uzorkovanja, preporuka količine i vrste đubriva na osnovu poslednje analize zemljišta i sl.

 

Moja uloga u ovim projektima je da zahteve klijenata pretvorim u taskove za programere, odredim rokove i prioritete. Kada su taskovi završeni, ja ih testiram i napišem uputstvo za aplikaciju. Ukoliko klijenti primete neke greške ili žele da daju neke predloge i sugestije oni me kontaktiraju, a ja dalje komuniciram sa programerima.

 

 

 1. Čini se da svi ovi projekti imaju veliki društveni, ali i ekonomski uticaj?

 

 

Svaki projekat na svoj način doprinosi drušvenoj zajednici, ali ima i veliki uticaj na uštedu novčanih sredstava u poljoprivredi i na zaštitu životne sredine.

Aplikacije za osiguranje u poljoprivredi mnogo doprinose zaposlenima u osiguravajućim kućama na različite načine. Procenitelji širom Srbije svakodnevno koriste naše mobilne aplikacije za procenu štete na usevima. Osim važnih podataka, ovom aplikacijom im je omogućeno i da fotografišu štete nastale na osiguranim parcelama i da ih pošalju, a menadžerima i koordinatorima da putem web aplikacije vide sve te podatke i da na osnovu toga procene štetu. Na web aplikacijama postoje razne mogućnosti kao što su pregled parcela na mapi, radar za oblake i grad, dodeljivanje zadataka proceniteljima, kao i pregled različitih izveštaja.

 

Aplikacije koje su vezane za konkurse su takođe višestruko korisne. Osim što su korisne za zaposlene koji rade na konkursima, unose prijave i rangiraju liste, ove aplikacije koriste i korisnicima koji mogu da se prijave onlajn na konkurs. Omogućeno je da popune podatke i prilože dokumenta putem aplikacije, a ukoliko je potrebno da dopune dokumentaciju biće obavešteni putem mejla. Putem aplikacije moguće je videti broj bodova i pratiti status prijave.

Iako smo mi ponosni na sve svoje aplikacije, posebno moram da napomenem Agrosens platformu i doprinos koji ona daje našim poljoprivrednicima u digitalizaciji poljoprivrede Srbije i povećanju efikasnosti i konkurentnosti domaćih proizvođača. AgroSens je digitalna platforma koja pruža podršku poljoprivrednicima i poljoprivrednim kompanijama u praćenju stanja useva i planiranju poljoprivrednih aktivnosti, a korišćenje osnovnih servisa je potpuno besplatno.

 

Osnovni servisi podrazumevaju:

 • Vremensku prognozu na lokaciji parcele;
 • Dnevnik poljoprivrednih aktivnosti;
 • Pregled fotografija useva;
 • Pregled analize zemljišta;
 • Satelitski indeksi useva koji opisuju rastu biljaka, intenzitet fotosinteze i dostupnost vode i hranljivih materija;
 • Informacije o pojavi štetočina i bolesti u okolini parcele.

 

Za napredne korisnike dostupni su i dodatni servisi, kao što su:

 • Prikupljanja, vizuelizacije i analize podataka sa sopstvenih senzora: meteo stanica, senzora vlažnosti zemljišta i lista itd;
 • Pohranjivanja i vizuelizacija sopstvenih podataka sa poljoprivrednih mašina (mapa prinosa i vlage, mapa profila terena i dr.);
 • Pohranjivanje i vizuelizacija mapa fizičkog i hemijskog sastava zemljišta;
 • Određivanje menadžment zona.

 

Agrosens platforma omogućava zoniranje parcele na osnovu satelitskog snimka, a uz pomoć algoritma se generišu preporučene tačke uzorkovanja po datim zonama. Mobilna aplikacija pomaže korisnicima u pronalaženju tih tačaka na parceli tako što ih navigira do svake tačke. Na taj način je veoma olakšano uzorkovanje zemlje, a nakon analize zemljišta i unosa iste u aplikaciju dobija se preporuka za đubrenje. Ovim se znatno umanjuju troškovi đubrenja i izbegava se pređubravanje, koje je veoma često, a zbog kog se snižava kvalitet zemljišta i zagađuje životna sredina.

 

 

 1. Šta Vam je najlepši deo posla?

 

 

Ovaj posao iako možda ne deluje, može biti veoma kreativan. Sam proces osmišljavanja kako će izgledati aplikacija za mene je najlepši deo. Potrebno je zahteve klijenata sprovesti u delo, povezati sve delove u savršenu celinu. To je zapravo veoma kompleksan proces u kom često crtamo izgled svakog ekrana i osmišljavamo kako će aplikacija izgledati i funkcionisati. Pronalazimo najbolja rešenja i sprovodimo ideje u delo.

 

Takođe, kada programeri završe neki task ili neku formu, ja sam osoba koja to proverava i pronalazi greške. Pronalaženje grešaka i komunikacija sa programerima je takođe nešto što je za mene zanimljivo. Kada sve radi kako treba i kada nema „bagova“ ja se osećam zadovoljno i ispunjeno.

 

 

 

 1. S obzirom na to da učestvujete u pravljenju aplikacija i da ste na neki način spona između korisnika i programera koji rade u BioSensu, šta je sve neophodno da bi Vaša uloga bila uspešna, a da bi korisnici dobili digitalno rešenje koje im je potrebno?

 

U mom poslu sve zavisi od dobre komunikacije i organizacije. Potrebno je želje klijenata posmatrati i ponaosob, ali je bitno i imati viziju, kako će aplikacija na kraju izgledati kada bude predstavljala celinu. Komunikacija je bitna u definisanju želja klijenata, ali osim razumevanja njihovih želja, nekad je potrebno predložiti najadekvatnije rešenje, posmatrano iz ugla korisnika ali i iz ugla rešenja koje programeri mogu da ponude. Za nas ne postoji nemoguće. Uz pomoć sjajnog tima čiji sam deo, za svaku situaciju je moguće pronaći rešenje. Što se organizacije tiče, potrebno je znati odrediti prioritete i koliko je vremena potrebno za koji task. Dešava se da se korisnici jave i da prijave grešku. Tada je potrebno sve ostaviti po strani i brzo reagovati. Multitasking je takođe nešto što je jako bitno u ovom poslu. Rad na više projekata zahteva prebacivanje sa jednog na drugi projekat više puta u toku radnog dana.

 

 

 1. Kada se radi jedna aplikacija, vizija o tome kako bi ona trebalo da izgleda i koje funkcionalnosti bi trebalo da ima se konstatno menja. Na koji način se suočavate sa promenama i izazovima tokom procesa razvoja?

 

 

Istina je da u procesu kreiranja neke aplikacije često dolazi do izmena u funkcionalnostima. To se dešava zato što ponekad nije moguće odmah u početku sagledati šta je sve neophodno. A nekad se desi da je potrebno izmeniti neke funkcionalnosti radi ostavljanja mogućnosti za dalji razvoj i nadogradnju, koja bi dugoročno gledano bila korisnija za klijenta u budućnosti. Na strani klijenta nikada nije jedna osoba nego više njih, i zbog toga tokom procesa kreiranja aplikacije dolazi do novih predloga, ideja i korisnijih rešenja. Nekada smo mi ti koji primetimo da se do rešenja može doći na neki drugi, adekvatniji način, pa izvršimo izmene u skladu sa tim. Sve te izmene se vrše u cilju boljeg funkcionisanja aplikacije i lakšeg korišćenja aplikacije od strane korisnika.

 

Što se tiče mog suočavanja sa izazovima tokom ovih izmena, za mene to nikada nije predstavljalo problem. Odmah u početku sam shvatila da je to sastavni deo posla i da je neophodno za ostvarivanje boljeg krajnjeg rezultata. Zapravo u ovim izmenama i jeste draž jer je to znak da smo došli do boljih ideja i najadekvatnijeg rešenja.