16. 05. 2023.

Prvo predavanje u novom amfiteatru


Na poziv Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu i Instituta BioSens Saburo Muroga profesor Hose Toreljas i prof. dr Veljko Milutinović održaće predavanja u našem novom amfiteatru


Predavanja će biti održana u utorak, 23. maja 2023. sa početkom u 14 sati.

Saburo Muroga profesor Hose Toreljas, sa Univerziteta Ilinois u Urbana-Šampejnu, SAD održaće predavanje pod nazivom “Cloud Computer Architecture for the Next Decade”, a prof. dr Veljko Milutinović sa Univerziteta Indijana u Blumingtonu, SAD održaće predavanje pod nazivom “DataFlow SuperComputing for Big Data Deep Analytics”.

U nastavku možete pročitati sižee predavanja i biografije predavača:

Predavanje sa početkom u 14h
DataFlow SuperComputing for Big Data Deep Analytics

Rezime
Ova prezentacija analizira suštinu DataFlow SuperComputing, definiše njegove prednosti i baca svetlo na srodni model programiranja koji odgovara nedavnom Intelovom patentu o budućem Intelovom procesoru za protok podataka. Akcenat je na pitanjima od interesa za opšte inženjerstvo i na problemima od interesa za ovu publiku.
Prema Alibabi i Guglu, kao i prema otvorenoj literaturi, paradigma toka podataka, u poređenju sa paradigmom toka kontrole, nudi: (a) Ubrzavanje od najmanje 10k do 100k, a ponekad i mnogo više (zavisi od algoritamskih karakteristika najvažnijih petlji i prostorne/vremenske karakteristike prenosa velikih podataka, itd.), (b) Potencijale za bolju preciznost (zavisi od karakteristika kompajlera za optimizaciju i operativnog sistema, itd.), (c) Smanjenje snage za najmanje 10k (zavisi od brzine takta i interne arhitekture, itd.), i (d) Smanjenje veličine preko 10k (zavisi od implementacije čipa i tehnologije pakovanja, itd.). Što su podaci veći i što je veća mogućnost ponovne upotrebe pojedinačnih stavki podataka (što je tipično za ML), to su veće prednosti paradigme toka podataka u odnosu na paradigmu toka kontrole. Međutim, paradigma programiranja je drugačija i mora se savladati.

Predavač
Prof. dr Veljko Milutinović doktorirao je na Univerzitetu u Beogradu, proveo je oko deceniju na raznim fakultetskim pozicijama u SAD, a bio je i saradnik dizajner DARPA-ovog prvog GaAs (Galijum Arsendie) RISC mikroprocesora na 200MHz i DARPA-ovog prvog GaAs sistoličkog niza sa 4096 procesora na 200MHz. Oko tri decenije predavao je i vodio istraživanja na Univerzitetu u Beogradu, iz oblasti EE, MATH, MBA i SCI. Sada je predsednik Upravnog odbora IPSI Beograd (spin-off Fraunhofer IPSI iz Darmštata, Nemačka). Njegovo istraživanje je uglavnom u oblasti algoritama za rudarenje podataka i računarstvu protoka podataka, sa naglaskom na mapiranju algoritama velikih podataka na brzorastućim tehnologijama i energetski efikasnoj arhitekturi. Za 20 knjiga i publikacija čiji je bio urednik, predgovore ili sažetke dalo je 20 nobelovaca sa kojima je sarađivao na svojim projektima koje je sponzorisala industrija.

Predavanje sa početkom u 15h
Cloud Computer Architecture of the Next Decade

Rezime
Klaud naredne decenije biće definisan potrebom da se blagovremeno obrađuju ogromne količine podataka. Najvažnija ograničenja biće minimiziranje kretanja podataka radi smanjenja potrošnje energije i povećanja efikasnosti računanja. Računarska infrastruktura će predstavljati besprekornu hijerarhiju računarskih centara od osnovnih do geo-distribuiranih mega centara podataka. Svaki računarski centar će sadržati veliki broj heterogenih hardverskih akceleratora, a zadaci izuzetno male granularnosti će vršiti računanje tamo gde se nalaze podaci. U okviru predavanja biće opisana neka od istraživanja kompjuterskih sistema koja grupa prof. Toreljasa sprovodi da bi postigla ovu viziju. Oni razvijaju programabilne akceleratore organizovane u ansamble, heterogene memorijske sisteme, pametne mrežne interfejse i sigurne hardverske strukture. Kombinacija svih ovih tehnika verovatno će doneti velika poboljšanja u performansama i energetskoj efikasnosti.

Predavač
Josep Torrellas je Saburo Muroga profesor računarskih nauka na Univerzitetu Ilinois u Urbana-Šampejn u SAD. On je direktor SRC/DARPA ACE centra za razvojno računarstvo, bivši lider Intelove alijanse za strateško istraživanje (ISRA) za računarsku bezbednost i bivši direktor Illinois-Intel centra za paralelizam (I2PC). Njegova istraživačka interesovanja su računarske arhitekture za multiprocesore sa zajedničkom memorijom i paralelno računarstvo. Neki od njegovih doprinosa uključuju spekulacione arhitekture na nivou niti (TLS), koncept masovnog multiprocesora, determinističke mehanizme snimanja i reprodukcije, tehnike ublažavanja varijacija procesa i hardversku odbranu od napada spekulativnog izvršenja. Pored toga, doprineo je nekoliko eksperimentalnih dizajna multiprocesora kao što su IBM-ov PERCS multiprocesor, Intelov Runnemede Ektreme-Scale multiprocesor, Illinois Cedar i Stanford DASH. Uz njegovo mentorstvo diplomiralo je 48 doktora nauka, koji su sada lideri u akademskim krugovima ili industriji.